History of Artman Technologies, Ltd.

2012/13

The latest story: Artman has signed with European Commission the new project for the software development of a single European coding system for human tissues and cells

2011

Artman has finished and implemented a National Tissue Database for Republic of Slovenia.

2007

Artman has been a technical partner for European project Eurocet – European database of tissues and cells.

2005

Artman he developed and implemented a database and applications for Donor Action Foundation, Belgium.

2000/02

Vďaka spolupráci s UK Transplantom sa orientácia firmy zmenila smerom k väčšiemu významu a rôznorodosti zahraničných aktivít. v rokoch 2000 až 2002 sme pracovali na pilotnom projekte systému hodnotenia učiteľov medicíny IMECS, ktorý sa realizoval na Nuffield Department of Surgery, Oxford University. Od roku 2002 spolupracujeme s nadáciou Donor Action Foundation, ktorá pomáha stovkám nemocníc po celom svete optimalizovať ich transplantačné programy. Pre Donor Action sme realizovali klient-server aplikáciu (založenú na otvorených štandardoch a databáze Oracle 9i), ktorá slúži na zber a vyhodnocovanie potrebných údajov. Aplikáciu, ktorá je lokalizovaná do 5 jazykov a prevádzkovaná na servri spravovanom spoločnosťou Artman Technologies, využívajú denne zdravotnícki profesionáli zo všetkých zúčastnených krajín.

participation in the EURODONOR

Úspechy Artman Technologies vyústili do účasti na projekte Eurodonor (European Donor and Organ Registry), ktorý bol financovaný zo zdrojov Európskej komisie. Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na výmenu informácií medzi profesionálmi v oblasti darcovstva orgánov, ako aj zdroj aktuálnych oficiálnych informácií pre laickú aj odbornú verejnosť. Na projekte Eurodonor sa zúčastnilo jedenásť európskych krajín a spoločnosť Artman Technologies v ňom pôsobila ako technický partner. Eurodonor bol v roku 2004 úspešne dokončený a v súčasnosti sa pripravuje súvisiaci, no podstatne rozsiahlejší projekt zameraný na darcovstvo tkanív.

RCAISS red cell antibody identification system

Vyvinuli sme systém identifikácie anti-erytrocytárnych protilátok RCAISS, ktorý bol prezentovaný na XXIII. svetovom transfuziologickom kongrese v Amsterdame a je inštalovaný v národných laboratóriach v Kapskom meste, Prahe, Budapešti, Ljubljane a Bratislave.

1991

Firma Artman Technologies s.r.o. vznikla v roku 1991. Zaoberáme sa vývojom zdravotníckych informačných systémov (IS) v spolupráci s odborníkmi v oblasti zdravotníctva, ekonómie a práva. Doposiaľ sme realizovali vyše 500 inštalácií. Zabezpečujeme dodávku sieťových systémov do neštátnych zdravotníckych zariadení.

1998/99

V priebehu rokov ’98/’99 spoločnosť Artman Technologies vyvinula unikátny počítačový systém spracovania orgánových transplantácií pre Velkú Britániu, Škótsko a Írsko. Systém je implementovaný v Národnom transplantačnom centre UK Transplant v Bristole a organizuje priebeh orgánu od darcu k príjemcovi v celej krajine s prepojením na transplantačné centrá v EÚ. Aplikácia je postavená na WEB technológii a databázovom serveri fy. Oracle. Transplantačné jednotky sú pripojené na centrum cez Národnú transplantačnú sieť NTN on line.
Táto unikátna aplikácia je dielom programátorov fy Artman Technologies a má ambície stať sa nosným prvkom pre ďalšie transplantačné centrá vo svete. Artman Technologies má výhradné práva na distribúciu tohto produktu mimo teritória UK Transplantu a v našej ponuke sa nachádza pod názvom eTransplant.

GALÉRIA