Transplantačný Informačný Systém / TIS

Register potenciálnych pacientov demencie a Alzheimera