Transplantačný Informačný Systém / TIS

eTransplant je unikátny počítačový systém, ktorý umožňuje transplantačným centrám, transplantačným organizáciam, laboratóriám a očným bankám na celoštátnej úrovni:

• spravovať zoznamy čakateľov
• vypĺňať a odosielať formuláre s transplantačnými údajmi
• pridávať informácie o darcoch a vyhľadávať vhodných príjemcov
• zobrazovať súhrnné správy o transplantáciach
• spravovať register darcov
• on-line spolupracovať s inými transplantačnými centrami

eTransplant™ tiež prináša nové možnosti medzinárodnej spolupráce transplantačných služieb, zjednocuje celoštátne transplantačné postupy, podporuje rovnomerný prístup k transplantáciam medzi krajinami, pomáha zaručovať bezpečnú manipuláciu s orgánmi a dodržiavanie etických zásad pri ich získavaní a transplantácii.

eTransplant™ predstavuje nový prístup vďaka schopnosti prepojiť viacero národných transplantačných služieb v rámci jednej virtuálnej databázy, ako aj poskytnúť komplexné riešenie pre jednotlivé krajiny.

eTransplant™ je výsledkom práce medzinárodného teamu Artman technologies, jednej z vedúcich firiem v oblasti systémových riešení v medicíne. Najväčšími prednosťami Artman Technologies sú jej skúsení poradcovia a vývojári, ktorí disponujú rozsiahlymi a hlbokými znalosťami kľúčových otázok transplantácie.

eTransplant™ tiež pomáha formovať jednotnú medzinárodnú stratégiu na vytvorenie medzinárodnej virtuálnej transplantačnej databázy, ktorá by vhodne prepojila národné transplantačné systémy za účelom umiestnenia nadbytočných orgánov. Takáto databáza by mala obrovský význam pre všetky členské organizácie, no najmä pre pacientov. Medzinárodné registre môžu tiež ťažiť tým, že budú poskytovať dáta z jedného bodu.

eTransplant™ je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú jedinečný, efektívny, azda najmodernejší transplantačný systém na svete. Máme potrebnú odbornosť, skúsenosti a motiváciu na to, aby sme vylepšili vaše existujúce riešenie.