Rad produktov Ambulancia slúži súkromným ambulanciám – vrátane všeobecných lekárov a 14 rôznych špecializácií – na bežné administratívne úkony. Je plne prispôsobený slovenskému systému zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia. Jeho hlavné črty:

 • eviduje pacientov
 • spracúva podklady pre poisťovne
 • vedie účtovníctvo
 • spravuje objednávanie pacientov
 • dokáže pracovať na počítačoch prepojených sieťou

Aplikácia tiež disponuje jednoduchým, priamočiarym užívateľským rozhraním:

 • Program sa ovláda pomocou ponúk – menu
 • Ovládanie programu je prehľadné, logické a intuitívne
 • Zadávanie údajov je maximálne uľahčené – často stačí vybrať si spomedzi pripravených možností
 • Program používa lekársku terminológiu a nezaťažuje užívateľa technickými detailmi
 • Formuláre a zostavy vychádzajú z klasických tlačív
 • Prostredie môže užívateľ prispôsobiť svojim potrebám

Program Ambulancia vie pracovať prakticky na všetkých počítačoch, ktoré sa dnes v praxi používajú. Jedinou špeciálnou požiadavkou je tlačiareň, ktorá dokáže tlačiť na neštandardné veľkosti papiera.

ArtNIS je nemocničný informačný systém vyvinutý firmou Artman Technologies. Uľahčuje každodennú prevádzku nemocnice, pričom využíva modulárnu architektúru založenú na programe Ambulancia. Jeho hlavné črty:

 • uľahčuje prácu lekárom na oddeleniach
  • eviduje pacientov a zdravotné výkony
  • vedie evidenciu spotreby materiálu
  • tlačí recepty a iné bežné tlačivá
  • poskytuje ostatné funkcie programu Ambulancia
 • vedeniu poskytuje celkové informácie
  • spracúva údaje z jednotlivých oddelení, vrátane lôžkových
  • generuje kompletné podklady pre poisťovne
  • poskytuje rôzne prehľady z agregovaných údajov
  • vykonáva centrálne zálohovanie údajov
 • a má množstvo užitočných vlastností
  • chráni uložené údaje pred prístupom nepovolaných osôb
  • vďaka modulárnej architektúre dovoľuje optimalizovať investície
  • v prípade zmeny predpisov je vždy včas pripravená nová verzia

V roku 2004 sa začali práce na transformácii ArtNISu na báze plne webovej, otvorenej architektúry. Nová verzia systému sa pripravuje na prvý štvrťrok 2006. Na predstavenie možností systému sme pripravili krátku prezentáciu (formát MS PowerPoint).

ArtLIS je laboratórny informačný systém vyvinutý firmou Artman Technologies. Jeho hlavné črty:

 • automatizuje všetky činnosti v laboratóriu
  • prijímanie vzoriek
  • spracovanie vzoriek v analyzátoroch
  • tlač výsledkov vyšetrení
  • evidencia výsledkov
 • spolupracuje s inteligentnými analyzátormi
  • po pripojení analyzátora samostatne sníma výsledky a spracúva ich
  • spolupracuje so všetkými bežne používanými typmi analyzátorov
  • firma Artman Technologies stále vyvíja ovládače pre ďalšie typy
 • dá sa prispôsobiť konkrétnym podmienkam
  • všetky parametre jednotlivých vyšetrení sa dajú upravovať
  • dajú sa pridávať nové typy vyšetrení a nové parametre
 • moduly
  • Centrálny príjem
  • Hematologický úsek
  • Hemostazeologický úsek
  • Biochemický úsek
  • HLA
  • Rádio-izotopový úsek
  • Kontrola kvality
  • Administratíva
  • Supervisor LIS

Pozrite si niektore nase laboratorne moduly:

ArtLIS Vstup žiadaniek – prehľad– PDF format – Slovak version

ArtLIS Kontrola vyšetrení – prehľad – PDF format – Slovak version

ArtLIS Synchron – komunikačný interface– PDF format – Slovak version

ArtLIS Array – komunikačný interface– PDF format – Slovak version

ArtLIS Hemacell – komunikačný interface– PDF format – Slovak version

ArtLIS Immulite – komunikačný interface– PDF format – Slovak version

ArtLIS SuperG – komunikačný interface– PDF format – Slovak version

ArtLIS Centralny prijem– detailný manuál PDF format – Slovak version

ArtLIS Vysledky/kontrola – detailný manuál PDF format – Slovak version

ArtLIS Tlačový generátor– PDF format – Slovak version

ArtLISTM Generátor výkonov pre poisťovne– PDF format – Slovak version

ArtLIS Menežérsky/štatistický modul – PDF format – Slovak version

ArtFCS je systém riadenia vývoja softvéru, ktorý sa používa interne v Artman Technologies, ale je k dispozícii aj pre externých zákazníkov. Jeho hlavné črty:

 • pracuje na princípe sledovania užívateľských požiadaviek
  • každá požiadavka sa zaznamenáva v databáze
  • o každej požiadavke sú známe základné údaje (pôvodca, dátum zadania, popis, riešiteľ, zasiahnuté moduly)
  • požiadavky majú rôzne úrovne priority, ktoré sa dajú nastavovať
  • história požiadavky sa zaznamenáva a kedykoľvek sa dá vyvolať
 • podporuje tímovú spoluprácu
  • eviduje zoznam užívateľov – vývojárov, zákazníkov, testerov…
  • požiadavka je v každom momente priradená konkrétnej osobe
  • na požiadavke môže sekvenčne pracovať viacero členov tímu (prvý ju implementuje, druhý testuje, tretí zaškoľuje zákazníkov)
 • je založený na otvorených štandardoch
  • ArtFCS pracuje ako distribuovaná aplikácia dostupná cez prehliadač
  • práca so systémom prebieha cez HTML formuláre
 • je integrovaný s databázovým systémom Oracle
  • všetky údaje v systéme sú uložené v databáze Oracle
  • obsahuje priamu podporu pre kompiláciu modulov PLSQL