Hlavným cieľom nadácie Donor Action je prispieť k zníženiu globálneho nedostatku darovaných orgánov, ktorý sťažuje prácu transplantačným programom po celom svete. V súčasnosti je jadrom jej úsilia program Donor Action Programme, ktorý pomáha pracovníkom v nemocniciach, ich vedeniu a koordinátorom transplantačných programov odhaliť a využiť možnosti zlepšenia svojich postupov pri darcovstve orgánov a tkanív.

Kľúčovú časť programu tvorí komplexný proces zberu a vyhodnocovania dát. Spoločnosť Artman Technologies dostala za úlohu zautomatizovať tento proces tak, aby sa dosiahla maximálna efektívnosť a pohodlie pri práci s ním. Vytvorili sme komplexnú intranetovú aplikáciu, ktorá pokrýva zber dát, generovanie reportov, správcovské funkcie a dokonca umožňuje pohodlný preklad svojho vlastného užívateľského rozhrania do iných jazykov (keďže Donor Action vyvíja činnosť v celosvetovom rozsahu). Náš softvér denne používajú pracovníci stoviek nemocníc po celom svete.

Naše služby pre Donor Action zahŕňajú spravovanie serverov, na ktorých sa prevádzkuje naša aplikácia, ako aj spravovanie jej databázy. Práca na samotnej aplikácii pokračuje, keďže rastúce množstvo naakumulovaných dát otvára nové možnosti analýzy a vyhodnocovania.