Darcovstvo a transplantácia orgánov je oblasť, v ktorej hrá výmena informácií a skúseností kľúčovú úlohu. Niekoľko organizácii zabezpečujúcich túto problematiku v európskych krajinách (tzv. organ procurement organisation – OPO) preto v roku 2003 spolu so zainteresovanými súkromnými spoločnosťami oslovilo Európsku komisiu s návrhom na projekt Eurodonor. Cieľom bolo vytvoriť centrálny zdroj spoľahlivých a aktuálnych informácií o darcovstve orgánov a aktivitách v oblasti transplantácie v zúčastnených krajinách.

Po získaní podpory Komisie bol projekt úspešne realizovaný a web stránka Eurodonor dnes slúži širokej verejnosti, ako aj zdravotníckej pospolitosti. Medzi úlohami spoločnosti Artman Technologies ako technologického partnera bola okrem iného účasť na špecifikácii dátových formátov, ktoré sa využívajú pri posielaní údajov do databázy, ako aj pomoc niektorým OPO pri vytváraní potrebnej infraštruktúry. Úzko sme pritom spolupracovali s nadáciou Donor Action, britským centrom UK Transplant a talianskou spoločnosťou Finsiel, ktorá zabezpečovala koordináciu príslušných aspektov projektu.

Eurodonor sa dočkal priaznivého hodnotenia od Európskej komisie a uvažuje sa o rozbehnutí podobného projektu v oblasti darcovstva tkanív.