Cieľom Medzinárodnej schémy kreditov za vyučovanie medicíny (International Medical Education Credit Scheme (IMECSTM) je poskytnúť objektívne, porovnateľné a prenosné údaje o kvalite a kvantite pedagogickej práce odvedenej odborníkmi v oblasti zdravotníctva. Jej autorom je Prof. Dr. D. W. R. Gray z Nuffieldovej fakulty chirurgie na Oxfordskej univerzite, pričom jeho zámerom bolo zvýšiť u renomovaných doktorov motiváciu na podieľanie sa na vzdelávacích aktivitách.

Podľa schémy IMECS učitelia pravidelne dostávajú kredity podľa starostlivo stanovených pravidiel na základe troch kľúčových premenných:

 • množstvo odučených hodín
 • subjektívne vnímaná kvalita výuky, ktorú zaznamenávajú študenti po každej hodine
 • objektívne výsledky, dosiahnuté študentmi pri rôznych relevantných skúškach

Spoločnosť Artman Technologies vyvinula aplikáciu určenú na zber a spracovanie týchto údajov. Aplikácia pracuje na webovej platforme a má rozhrania pre študentov, učiteľov a administratívnych pracovníkov, pričom poskytuje nasledujúce funkcie:

 • založená na relačnej databáze Oracle
 • rozhranie kompatibilné s bežnými internetovými prehliadačmi
 • 5 modulov:
  • Študent
  • Učiteľ
  • Rozvrh
  • Správca
  • Email

V rámci všeobecného dozrievania aplikácie IMECSTM bola založená osobitná firma IMEC Systems, ktorá zabezpečuje vývoj a celosvetový marketing IMECSTM.