ArtFCS

ArtFCS je systém riadenia vývoja softvéru, ktorý sa používa interne v Artman Technologies, ale je k dispozícii aj pre externých zákazníkov. Jeho hlavné črty:

 • pracuje na princípe sledovania užívateľských požiadaviek
  • každá požiadavka sa zaznamenáva v databáze
  • o každej požiadavke sú známe základné údaje (pôvodca, dátum zadania, popis, riešiteľ, zasiahnuté moduly)
  • požiadavky majú rôzne úrovne priority, ktoré sa dajú nastavovať
  • história požiadavky sa zaznamenáva a kedykoľvek sa dá vyvolať
 • podporuje tímovú spoluprácu
  • eviduje zoznam užívateľov – vývojárov, zákazníkov, testerov …
  • požiadavka je v každom momente priradená konkrétnej osobe
  • na požiadavke môže sekvenčne pracovať viacero členov tímu (prvý ju implementuje, druhý testuje, tretí zaškoľuje zákazníkov)
 • je založený na otvorených štandardoch
  • ArtFCS pracuje ako distribuovaná aplikácia dostupná cez prehliadač
  • práca so systémom prebieha cez HTML formuláre
 • je integrovaný s databázovým systémom Oracle
  • všetky údaje v systéme sú uložené v databáze Oracle
  • obsahuje priamu podporu pre kompiláciu modulov PLSQL