ArtNIS

ArtNIS je nemocničný informačný systém vyvinutý firmou Artman Technologies. Uľahčuje každodennú prevádzku nemocnice, pričom využíva modulárnu architektúru založenú na programe Ambulancia. Jeho hlavné črty:

 • uľahčuje prácu lekárom na oddeleniach
  • eviduje pacientov a zdravotné výkony
  • vedie evidenciu spotreby materiálu
  • tlačí recepty a iné bežné tlačivá
  • poskytuje ostatné funkcie programu Ambulancia
 • vedeniu poskytuje celkové informácie
  • spracúva údaje z jednotlivých oddelení, vrátane lôžkových
  • generuje kompletné podklady pre poisťovne
  • poskytuje rôzne prehľady z agregovaných údajov
  • vykonáva centrálne zálohovanie údajov
 • a má množstvo užitočných vlastností
  • chráni uložené údaje pred prístupom nepovolaných osôb
  • vďaka modulárnej architektúre dovoľuje optimalizovať investície
  • v prípade zmeny predpisov je vždy včas pripravená nová verzia

V roku 2004 sa začali práce na transformácii ArtNISu na báze plne webovej, otvorenej architektúry. Nová verzia systému sa pripravuje na prvý štvrťrok 2006. Na predstavenie možností systému sme pripravili krátku prezentáciu (formát MS PowerPoint).